top of page
יתוש הנמר האסייתי
נמר אסייאתי.jpg

האם מקורו של הנמר האסייתי הוא בבריכת נוי ?


קיבלנו פניות רבות של בעלי בריכות נוי המספרים שבחצר ביתם ישנם יתושים עוקצניים ומבקשים לדעת האם לנוכחותם של היתושים בחצר, יש קשר לבריכת הנוי.

ובכן, אין כל קשר בין היתושים הללו לבריכות נוי !


מדובר ביתוש שפלש לארצנו ונקרא "נמר אסייאתי" ונמצא בכל מקום, בגינות, גנים ציבוריים ובכל מקום אחר.
החבר "היקר" פעיל כנראה גם בתחילת החורף ונראה לאחרונה גם בחודש נובמבר האחרון.


הפעם הראשונה בה נתקלתי ביתוש אכזר זה, הייתה בטיול רגלי ביערות הגשם בצפון אוסטרליה, לאורך כל המסלול, תקפו אותנו לאור היום יתושים שקראנו להם "תוקפי יום" (להבדיל מהיתושים הרגילים שהכרנו בארץ שעוקצים רק בלילה).


הפעם השנייה, הייתה בתאילנד לאחר מספר שנים, חברי נעקץ על ידי היתוש ולקה בקדחת דנגי המסוכנת.
בשבועיים בהם שהיתי לצידו בבית החולים התאילנדי כשהוא קודח מחום גבוה, הבהירו לי הרופאים מי אשם בהדבקות: הנמר האסייאתי.


היתוש מאופיין "עי פסים לבנים על חזהו ועל רגליו, פעיל בשעות היום בשעות השחר ובעיקר בשעות בין הערביים.
עקיצותיו מכאיבות מאוד ולרוב מאופיינות במקבץ עקיצות מהיר באותו אזור הגורם לחלק מהאנשים נפיחות וגירוי ובעקבותיהם פצעים עמוקים.


היתוש שמוצאו מאסיה, נחשב כזן פולש באירופה, ארה"ב ובעשור האחרון גם לישראל.
הנמר האסיאתי ידוע כנשא של מספר מחלות בתוכן: קדחת דנגי, קדחת הנילוס המערבי ומחלות טרופיות נוספות, עד היום לא הוכח שהיתוש נושא מחלות אלו גם בארץ, אך גם לא הוכח שקדחת הנילוס המערבי אינה מועברת בעזרתו.


ליתוש יש יכולת לקנן גם במאגרי מים קטנטנים, תכונה ההופכת אותו לקשה להשמדה, כל תחתית של עציץ, כלי פלסטי קטן וכל שלולית קטנה, יכולים להוות בית גידול לזחלי היתוש (יש הטוענים שהיתוש הגיע לארץ בספינה שהובילה צמיגים).

עובדה נוספת:
להבדיל מהיתוש הישן והטוב.., הנמר האסייתי הוא שקט לחלוטין ואינו מזמזם במעופו, כך שקשה לשמוע אותו מתקרב !
בנוסף, הוא זריז מאוד ועף מעלה, מטה ולצדדים באופן המקשה על איתורו בעין.

אם נעקצתם השנה קשות ולא הבנתם מי האשם, כעת אתם יודעים!

במהלך עבודתנו נתקלנו ביתושים אלו במקומות שונים באזור המרכז, הפניות שאנו מקבלים בנושא הם מכל רחבי הארץ ובעיקר באזור חדרה-גדרה.


לדעתי, משרד הבריאות והרשויות המקומיות בארץ (למעט רשויות בודדות) מתעלמות או אינן יודעות על קיומו של היתוש ומקלות ראש בפוטנציאל הנזק ויכולת העברת המחלות של היתוש (לצערי, יש לי ניסיון רע.)

מדבירים מקצועיים, מגיעים, מרססים את הגינה, בין העצים ובפתחי הביובים ואינם נותנים אחריות אפילו ליום אחד !
מרבית הרשויות המקומיות אינן יודעות מה לעשות והנמר האסייתי חוגג ברחובות.

חשוב לדעת !! - בסביבתה של בריכת נוי מטופלת בה ישנם דגים אוכלי יתושים, יהיו הרבה פחות יתושים מאשר במקומות בהם אין בריכת נוי (הדגים יטרפו חלק ניכר מהם).

לפיכך, אנו ממליצים בכל פה להוסיף לכל בריכת נוי או מקווה מים (עציץ עם צמחי מים וכו') מספר דגיגים הניזונים מזחלי יתושים, רוזי בארב או גמבוזיה.

bottom of page