ראשי קטלוג מוצרים וחנות\מזון לדגי בריכות

לאיכות מזונם של דגים בבריכות נוי יש השפעה ישירה הן על מצב הבריכה (מזון מזהם), הן על בריאות הדגים והן על צבעיהם של הדגים.

אנו מביאים בפניכם מזונות של חברות אירופאיות איכותיות בלבד, באיכות ייצור גבוהה, באריזה אטומה מקורית בלבד.