ערכות לבדיקת ערכי המים חשובות לאחזקה השוטפת של בריכת הנוי ומסייעות בהבנת מצב מי הבריכה והשפעתם על מצב דגי הנוי ובעלי החיים הנמצאים בה. 
אבחון של רמת החנקות וטיפול הולם מסייע לפתור אחוז ניכר ממחלות ותמותת הדגים.