קטלוג מוצרים וחנות\ציוד לתחזוקת בריכת נוי

שואבי רפש ורשתות הם מוצרים חיוניים לתחזוקת בריכות נוי.
לכלוך ורפש המצטבר בבריכה עלול לגרום לנזקים אקולוגיים כגון התפרצות אצות מסוגים שונים, לריח רע מן המים ולעלייה ברמת החנקות הרעילות במי הבריכה, ניטור ריכוז החנקות מתבצע באמצעות ערכות הבדיקה.