top of page
חנות\צנרת

צנרת מים  משמשת להולכת מים מהמשאבות לצרכנים השונים בבריכה, פילטר, מפל וכד'.

צנרת המים חשופה במקרים רבים לנזקי שמש ולהתייבשות הנובעת מאבנית מסיבות אלו מומלצת הצנרת המחוזקת הגמישה העשויה PVC ועמידה לשנים רבות, מתאימה למחברי הציוד המקובלים בציוד לבריכות נוי.

bottom of page