top of page
חנות\משאבות מזרקה

מזרקות  בבריכות נוי מיועדות בראש ובראשונה לדקורציה ולתוספת צליל פכפוך מים, אך חשיבותן רבה גם בהיבט האקולוגי של בריכת הנוי היות והן מסייעות לחמצון חיוני של המים.

חלק ממשאבות המזרקות מצוידות במזרקות שונות, במידה ולא, ניתן להוסיפן בנפרד.

bottom of page