top of page
חנות\סקימרים

סקימרים משמשים לאיסוף לכלוך צף ועלים מפני המים של הבריכה.

מתאימים ומומלצים לבריכות הנמצאות בסביבה של עצים נשירים.
לסקימרים סלסת רשת הניתנת לשליפה ולריקון קל.

bottom of page