top of page
חנות\ציוד לתחזוקת בריכת נוי

שואבי רפש, רשתות, מפרקי רפש וכד' הם מוצרים חיוניים לתחזוקת בריכות נוי.
לכלוך ורפש המצטבר בבריכה עלול לגרום לנזקים אקולוגיים כגון התפרצות אצות מסוגים שונים, לריח רע מן המים ולעלייה ברמת החנקות הרעילות במי הבריכה, ניטור ריכוז החנקות מתבצע באמצעות ערכות הבדיקה.

משאבות האוויר הן מוצר חירום חיוני לכל מקרה בו משאבת המים חדלה לפעול.

bottom of page