top of page
חנות\בריכות יצוקות 

בריכות יצוקות מהוות אלטרנטיבה מצויינת להקמת בריכת נוי בשני מקרים:
כאשר צורת הבריכה וגודלה מתאימות לצרכינו, בריכה יצוקה עמידה בפני שורשים יותר מהיריעות הגמישות.
טיפים: בריכות יצוקות מחייבות תמיכה הולמת מכל הצדדים, מומלץ להציב על משטח חלק ומפולס.

bottom of page