top of page
מדיניות החזרות:

הטקסט מנוסח לעיתים בלשון זכר אך פונה לשני המינים במידה שווה.

 

מדיניות החזרות:

כל הרוכש מוצר באתר אטלנטיס, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (חוק הגנת הצרכן).

להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים).

ביטול עסקה ניתן לבצע מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר לפי המאוחר מבניהם.

בקשה לביטול עסקה תעשה בכתב בלבד באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל: atlantis.fish2000@gmail.com

ביטול עסקה עקב פגם במוצר:

במקרה של בקשה לביטול עסקה עקב פגם במוצר באחריות הלקוח להעמיד לרשותנו את המוצר לבדיקת היבואן.

במידה וימצא פגם במוצר, יחולו כל עלויות המשלוח אל ומאת הלקוח על אטלנטיס.
תבוטל העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר באטלנטיס.

אטלנטיס לא תחייב בדמי ביטול עסקה.

במידה ולא ימצא ידי היבואן פגם במוצר, יחויב הלקוח בדמי המשלוח.

ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה:

במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, יבוטל החיוב בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר באטלנטיס.

עלות ההובלה מבית הצרכן לבית העסק, כשהחזרת הטובין היא מהסיבה שצרכן התחרט ולא עקב פגם, יישא בה הצרכן.

אטלנטיס לא תחייב בדמי ביטול העסקה.


החזר בגין ביטול עסקה כפוף לכך שהמוצר יגיע לאטלנטיס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, כולל נזק לאריזתו של המוצר.

לתשומת לב, הכנסת מוצר למים או חיבורו לחשמל, מבטלת את זכות ביטול העסקה.

זכות הביטול אינה עומדת במקרים של טובין שיוצרו\הוכנו במיוחד בעבור הלקוח (למשל: צנרת או יריעות שנחתכות מגליל לפי גודל מסוים לפי צרכי הלקוח וכד').

bottom of page