top of page
חנות\תאורה תת-מימית

בריכת נוי ללא תאורה תת-מימית תראה חשוכה מאוד בלילה. מעבר להיבט העיצובי, יש בתאורת הבריכה גם משמעות מבחינה בטיחותית היות וניתן לראות את הבריכה ולמנוע מעידה פנימה.

כדאי לתכנן את התאורה כך שתכלול הארה של המפל, אלמני מים כגון מזרקות ועצמים שונים הנמצאים בבריכה.

bottom of page