ראשי קטלוג מוצרים וחנות\דשן וציוד לצמחי בריכה

דישון צמחי המים של בריכת הנוי חשוב ביותר בעיקר לפני ובמהלך עונת הליבלוב (למרבית הצמחים:אביב-קיץ).
שושנות מים הזוכות לדישון נכון, פורחות ומלבלבות ביתר שאת עם הרבה יותר עלים ופרחים.

את צמחי המים והגדה המגיעים לרוב בעציצי פלסטיק, חשוב להעביר לסלסות שתילה המאפשרות לשרשי הצמח "לנשום".

ניוזלטר רוצה לדעת לפני כולם על מוצרים ומבצעים?

whatsapp.PNG

כללי

paypal.PNG