קטלוג מוצרים וחנות\דשן וציוד לצמחי בריכה

דישון צמחי המים של בריכת הנוי חשוב ביותר בעיקר לפני ובמהלך עונת הליבלוב (למרבית הצמחים:אביב-קיץ).
שושנות מים הזוכות לדישון נכון, פורחות ומלבלבות ביתר שאת עם הרבה יותר עלים ופרחים.

את צמחי המים והגדה המגיעים לרוב בעציצי פלסטיק, חשוב להעביר לסלסות שתילה המאפשרות לשרשי הצמח "לנשום".