top of page
חנות\מדיות סינון לפילטרי בריכות

מדיות סינון לפילטרי בריכות כוללת את מנקי הרחף והלכלוך ומיועדות להוספה לפילטרי בריכות.
ספוגי סינון מסוגים שונים, פחם לפילטרי בריכות, סופחי אמוניה (זואוליט) וכד'.

אנו מציעים מדיות איכותיות המסייעות לשמירה על איכות וצלילות המים.

bottom of page