top of page
חלזונות בבריכות נוי

תמיד אהבתי את המראה של חלזונות מים קטנים הזוחלים לאיטם ונראים עסוקים תמיד באכילת אצות ושאריות מזון, בהחלט מראה מלבב של ייצור קטן נוסף שמתווסף ותורם למרקם האקולוגי של בריכת הנוי.

 

אך לצד המלבב של החלזונות בבריכה, קיים צד נוסף, חשש מהתפרצות וריבוי נרחב ההופך את הימצאותם למטרד ואף מהווה סכנה לציוד הטכני.

החלזונות עלולים לעבור את מעטה ההגנה של משאבות המים ולגרום לפגיעה קשה במדחף (אימפלר), מדובר בעיקר על החלזונות החרוטיים ששריונם קשה מאוד אך גם חלזונות בעלי שריון רך עלולים לתקוע את המשאבה. 

משאבה בבריכת נוי סתומה בחלזונות

משאבה מים סתומה בחלזונות "קרני אייל", המדחף תקוע ואינו יכול להסתובב

איך מגיעים החלזונות לבריכה ?

האופן בו מגיעים החלזונות לבריכות הנוי הוא באמצעות צמחי מים חדשים אותם מוסיפים לבריכה.

גם אם במבט מהיר אין רואים כלל חלזונות, בין ענפי ועלי הצמח עלולים להסתתר שקיקי ביצי חלזונות ומכאן קצרה הדרך להופעתם של חלזונות בבריכה.

החלזונות הם יצורים איטיים ושקטים המסתדרים היטב עם דגי הבריכה, החלזונות אינם מהווים חלק ממזונם של הדגים ולכן לא נטרפים על ידם והחלזונות אינם פוגעים בדגים ובצמחי מים.

לחלזונות תפקיד במערך האקולוגי של הבריכה בהיותם אוכלי שאריות מזון, נבלות ועלי צמחים רקובים.

התפרצות חלזונות תחל כאשר יהיה עודף חומרי הזנה בבריכה, בבריכות בהם כמות ההאכלה של הדגים גדולה מהדרוש, ייהנו החלזונות מעודפי המזון ויתחילו להתרבות בכמויות גדולות.

סוגי החלזונות הנפוצים בבריכות נוי בישראל:

חילזון בריכה נודד\מצוי

Wandering Pond Snail -  Ampullaceana balthica
photo by Graham Calow naturespot.org.uk

חילזון בריכה נודד

מקורו של חילזון זה בצפון אמריקה, אך כשאר החלזונות התפשט בעזרת האדם ונפוץ כיום בשאר העולם.

החילזון ניזון מאצות, שאריות מזון וכד'.

לא נתקלתי בפרטים של חלזונות מסוג זה בגודל של יותר מס"מ אחד, אך כדאי לדעת שחלזון זה הוא  אנדרוגיני ומצויד הן במערכת רבייה נקבית והן בזכרית ולכן כל מפגש בין זוג חלזונות יכול ליצור את דור ההמשך..
כלומר, פוטנציאל הריבוי הוא גבוה ומהיר.

לחלזון זה שריון רך יחסית אך גם הוא עלול לחדור למשאבות מים ולגרום נזק. 

נטען כי חילזון זה עלול לפגוע בצמחי בריכה ולנשנש אותם אך לא נתקלנו בכך.

חילזון חרוטי\חצוצרה מלזי

Malaysian Trumpet Snail - Melanoides tuberculata

חילזון חרוטי

מקורו של חילזון זה במלזיה, אך כיום התפשט גם הוא בעזרת האדם ונפוץ בכל שאר העולם.

החילזון ניזון מאצות, שאריות מזון וכד', בשעות האור, נוטה להתחפר במצע ופעיל בעיקר בשעות החשיכה.

גודלו 1.5-2 ס"מ, גם הוא אנדרוגיני ולכן גם במקרה זה, כל מפגש בין זוג חלזונות יכול ליצור את דור ההמשך..
כלומר, פוטנציאל הריבוי הוא גבוה.

שריונו קשה מאוד ופגיעתו בציוד טכני חמורה יותר, מדחף משאבה עלול להישבר או להיתקע בקלות במידה וחילזון זה פוגע בו. 

חלזון קרני אייל

Ram's horn snail - Planorbis sp

חלזון קרני אייל

חלזון חום שמגיע לגודל של עד 2 ס"מ, נפוץ בכל העולם ובעל שורשים מוכחים עוד מתקופת עוד היורה (נמצא במאובנים רבים).

בבריכות נוי הוא נפוץ יותר משני הסוגים האחרים.

לחלזון זה שריון רך יחסית אך גם הוא עלול לחדור למשאבות מים ולגרום נזק. 

איך לדלל את כמות החלזונות ?

טריק שלרוב עובד מצוין בלי זיהום מי הבריכה ברעלים:
מקלפים מלפפון ומניחים אותו על הקרקעית (רצוי לקשור בחוט שיהיה קל להוציאו), אחרי מספר שעות\בבוקר למחרת יהיו עליו חלזונות רבים המתאספים לאכול ממנו.
כל מה שנותר הוא להוציא את המלפפון לנקותו מחלזונות ולהשיבו למים לסיבוב נוסף.

bottom of page