top of page
האם הדגים ישנים ?
דג ישן

אם הדגים בבריכה ישנים ?
האם דגי הנוי ישנים והאם יש צורך בכיבוי התאורה בשעות הלילה.
חלק מהאנשים משאירים את תאורת החצר והבריכה למשך שעות רבות ברציפות גם בשעות הלילה, יש אף כאלו המשתמשים בבריכה כפתרון לתאורת לילה, בעיקר אם הבריכה בסמיכות לשביל מעבר.

מרבית הדגים עוברים בחשכה למצב "חסכון באנרגיה" אותו ניתן לכנות שינה, למרות שהוא שונה ממצב השינה המוכר לנו של מרבית חיות היבשה המאופיין על ידי שינוי מופע גלי המוח.

מי מבין הצוללים שביננו שהתנסה בצלילת לילה, מכיר בוודאי את העובדה שחלק ניכר מדגי שונית האלמוגים הפעילים בשעות היום, "נעלמים" בשעות הלילה ונמים שינה עמוקה במחבואים שונים בין הסלעים ובין האלמוגים.
חלק מדגי השונית ישן כה עמוק, עד כי ניתן לתופסם ביד ולהחזירם למקומם מבלי שיברחו !

אם נדליק את תאורת ההבריכה בפתאומיות באמצע הלילה, נגלה כי הדגים מתעוררים בפתאומיות משנתם, צבעם חיוור מאוד והם נראים המומים לחלוטין למשך מספר דקות (אשתי אומרת שגם אצלי זה המצב כאשר היא מעירה אותי..).


אחד הסימנים לכך שהדגים התעוררו לחלוטין, הוא השבת צבעיהם.
לדגים אין עפעפים ולכן אין ביכולתם לסגור את עיניהם, אך מרביתם יורדים במהלך הלילה אל הקרקעית, סנפיריהם נהיים רפויים והם ישנים עד עלות השחר.


חלק מדגי הבריכה מסתתרים במהלך הלילה במחבואים שונים, בעיקר דגים המגיעים מסביבה טבעית בה קיימים טורפים ליליים.
מרבית הדגים ישנים בלילה ופעילים ביום, אך קיימים גם דגים אצלם מצב המנוחה הוא בשעות היום והם הופכים לפעילים
בשעות הלילה (לדוגמא: דגים מנקים).

 

לאור האמור לעיל, חשוב להקפיד על כיבוי תאורת הבריכה בשעות הלילה.

bottom of page