top of page

אם נראה לכם שדגים נעלמים ללא עקבות, יתכן ששלדג מבקר אצלכם בבריכה..

השלדג מגיע לרוב לביקור יומי (לרוב בשעות הבוקר או בשעות בין הערביים ולרוב באותה שעה בדיוק !  מביט מנקודת תצפית אל הבריכה במשך מס' שניות, צולל אל המים ויוצא ממנה עם דג במקורו.

תפוצת השלדגים בישראל כוללת את אזור הצפון והמרכז ופחות שכיחה בדרום.

לרוב הם חיים בטריטוריה מוגדרת, כך שלרוב נתקל באותו שלדג.
 

הופעת השלדגים שכיחה כל עונות השנה, אך בתקופת החורף דגי הבריכה שוחים באיטיות, אין מספיק עלי שושנות וצמחי מים שיסתירו את הדגים והדגים חשופים.
השלדגים לא יפספסו הזדמנות פז כזו ויכולים לחגוג על דגי הבריכה. 
 

בניגוד למה שחושבים משמו של "שולה הדגים" של-דג (שמו ניתן ע"י ביאליק), דגים אינם מהווים את התפריט הבלעדי, לשלדגים יש אלטרנטיבות תזונתיות אחרות כגון: חרקים, חגבים וכד', סרטנים, צפרדעים, לטאות ולא יבחלו גם בנחשים, עכברים וציפורים קטנות.
וכמובן דגים.

לשלדג צלילה מהירה ושקטה מאוד, גם בתוך המים הוא מצטיין, מקורו של השלדג המסייע לו בצלילה מהירה תוך הקטנת התנגדות המים אף נתן השראה למתכנני רכבת ה"שין קאן סן", רכבת הבולט המהירה ביפן.
חרטומו של הקטר עוצב בדמיון רב למקורו של השלדג.

נחזור לישראל, אלו השלדגים הנפוצים בישראל:
שלדג לבן חזה - אורכו עד 30 ס"מ, הנפוץ ביותר בעניין בריכות נוי.. 
 

פרפור עקוד - נתקלתי בו פחות מאשר בשני האחרים, אורכו עד 30 ס"מ, בעל יכולת ריחוף במקום לצורך צפייה מגובה רב על המים והדגים וצלילה מהירה ללכידת טרפו. 
 

שלדג גמדי - כשמו כן הוא, הקטן שבחבורה, אורכו עד 16 ס"מ ולכן מסתפק בדגים קטנים יותר.

שלדג לבן חזה - הדגיג שבפיו אינו מייצג את יכולותיו, פרט בוגר יכול להרים מהמים  גם דגי זהב וקוי שגודלם מעל 10 ס"מ ולעיתים אף יותר.

שלדג גמדי וטרפו - צילום: מיקה ברון (דף פייסבוק)

פרפור עקוד בריחוף אופייני במקום מעל המים בגובה רב

פרפור עקוד וטרפו

מה עושים נגד שלדגים ? 
טריק סבתא שימושי (ולפעמים גם עובד..), לוקחים דיסק ישן או דיסק לצריבה, תולים אותו באמצעות חוט דיג בגובה של כ 30-40 ס"מ מעל מי הבריכה כך שיוכל להסתובב ולנצנץ, הנצנוצים מפחידים לרוב את השלדגים והם יעברו לבריכה אחרת פחות מפחידה לחפש בה את מזונם.. 

 

למיטב ידיעתי השלדגים נחשבים לעופות מוגנים בארץ.

bottom of page