top of page
מהיכן משתין הדג ?
דגי זהב

מאיפה משתין הדג ?
שאלה זו שהפכה ברבות הימים למטבע לשון בעל כוונות מאיימות משהו (אני עוד אראה לך מאיפה משתין הדג..).
נשמעת פשוטה למדי, אך למעשה, התשובה אינה כה פשוטה.
נתחיל מהסוף: דגים אינם משתינים באופן המוכר לנו מיונקים ובעלי חיים יבשתיים.
הפרשת שתן בבני אדם ובחיות יבשה היא פעולה של הוצאת פסולת נוזלית המיוצרת על ידי הכליות מגופם.


בדגים מתבצעת פעולת הוצאת הפסולת כגון אמוניה מהגוף בעיקר מן הזימים.

לדגים נקב הנמצא בקצה בטנם בקרבת סנפיר השת.
אותו נקב משמש הן את מערכת העיכול, הרבייה והן את המים הנפלטים מגופם של דגי מים מתוקים (לא שתן..).

דגי מים מלוחים שותים המון היות וריכוז המלחים במים בסביבתם גבוה יותר מריכוז המלחים הנמצאים בגופם, כתוצאה מכך מתרחש אובדן מים מתמיד בפעולת אוסמוזה החוצה מגוף הדג ועל הדג להשלים את הנוזלים החסרים.
ולכן, דגי מים מלוחים אינם "משתינים" כלל.
עודפי המלחים והמינרלים נפלטים מן הזימים.

בדגי מים מתוקים, מתרחשת פעולה הפוכה: גופם בו ריכוז המלחים גדול יותר מאשר המים בסביבתם, "שואב" כל העת מים פנימה באמצעות הזימים היות וגופם "מלוח" יותר מהמים בסביבתם.


לכן על הדגים לפלוט מים בכל עת כדי לא להתנפח ממים.
עודפי המים נפלטים מהנקב שתואר מעלה.
המים היוצאים מנקב הדג הם בעלי תכולת מלחים נמוכה ובפירוש אינם שתן.

אם נסכם:
דגי מים מלוחים אינם "משתינים" כלל.
דגי מים מתוקים "משתינים" הרבה מים.

bottom of page