top of page
מדוע דגי הקוי קופצים?

מדוע דגי הקוי קופצים ?

מעת לעת אנו נשאלים מדוע דגי הקוי קופצים מן המים, או מדוע הם מתגרדים על דפנות וקרקעית הבריכה.

דגי קוי למרות יכולתם לקפוץ לגובה רב מן המים, אינם קופצים להנאתם (כמו דולפינים), הם קופצים כי משהו מפריע להם.

הדגים אינם מתגרדים או מתחככים באופן טבעי בדפנות או קרקעית הבריכה (למעט ממקרים בודדים ואקראיים), אלא אם משהו מפריע להם.

דג קוי קופץ

אם דגי הקוי שלכם מתנהגים כך, יכולות להיות לכך 2 סיבות עיקריות:

טפילים (בעיקר טפילי זימים)

תנאי מים גרועים (נוכחות גבוהה של מזהמים).
 

טפילי עור וטפילי זימים מתיישבים על עור הדג או הרקמה הרגישה בזימים ומציקים לדג מאוד,

הדג מנסה לקפוץ מן המים במטרה להסירם ומקרים מסוימים אף כתוצאה מחוסר בחמצן.

דגים הסובלים מטפילים הנדבקים לעורם וסנפיריהם, ינסו לא פעם להסירם באמצעות התחככות בעצמים שונים ובדפנות הבריכה.

הטיפול בטפילים מתבצע באמצעות תרופות המיועדות לטיפול בטפילים בבריכות נוי (כגון Omnisan של SERA וכד').

דג הנמצא במים בעלי תנאים ירודים, בעיקר מים שיש בהם נוכחות גבוהה של מתכות כבדות (בעיקר נחושת ועופרת מצנרת ישנה), כלור או כלוראמין, יסבול גם הוא מגירוי ונזק לזימיו.

במקרים קשים המתאפיינים לא פעם גם במדידת TDS (כמות מומסים במים) גבוהה, ייגרם נזק משמעותי לזימים והדג יקפוץ מעת לעת אל מחוץ למים.

חובה לטפל בכל תוספת מים חדשים לבריכת הנוי בתכשירים ייעודיים המסירים או מנטרלים את הכלור והמתכות הכבדות.

bottom of page