top of page
כלור וכלוראמין בבריכות נוי
סכנה לדגים

מה הקשר בין איכות מי השתייה לאיכות מי בריכת נוי שלנו?
 

במקומונים, מופיעות מעת לעת הודעות לעיתונות מטעם תאגידי המים של הרשויות המקומיות לרוב תחת הכותרת: "איכות מי השתייה".

בהודעות אלו מפורט בדרך כלל מספר הדגימות של מי השתייה, אחוז הבדיקות התקינות מתוך סך הדגימות וכד'.

להלן קטע מתוך המודעה:

"מי השתייה מסופקים לתושבי הישוב ***** על ידי מקורות, חברת המים הלאומית מימת הכנרת באמצעות המוביל הארצי.  

מי השתייה מופלרים ומוכלרים על ידי חברת מקורות. בתקופות מסוימות חברת מקורות מחטאת את המים בכלוראמינים. מהנדס איכות המים המרחבי בחברת מקורות הסביר, כי אין משמעות תברואתית לשימוש בכלוראמין, מלבד שינוי בטעם המים, שיורגש אצל בעלי רגישות גבוהה."

מבלי להתייחס כרגע לנושא הוספת הפלואור למים (למניעת עששת, נושא השנוי במחלוקת בפני עצמו),חשוב להבין את משמעות החיטוי "בתקופות מסוימות" באמצעות כלוראמין לדגי הנוי ושאר שוכני בריכת הנוי.

לפני מספר שנים, כמה לקוחות מאותו יישוב, דיווחו לנו על תמותה מסתורית של דגי נוי לאחר החלפת מים באקווריום או בבריכה, דגים מכל סוג כולל דגי קוי גדולים בבריכות, מה שהסתבר כהרעלת כלוראמין. 

הכלוראמין ( NH2Cl )הוא תרכובת של כלור ואמוניה.
לעומת הכלור "הרגיל", הכלוראמין אינו מתנדף מן המים בקלות (גם כפונקציה של זמן ואף לא בהרתחה).

 


הכלוראמין רעיל ביותר לדגים, החומר עובר דרך רקמות הזימים ומשם חודר למחזור הדם ונקשר לברזל הנמצא בהמוגלובין בתאי הדם האדומים של הדג.

הדם מאבד את יכולתו לשאת חמצן ונגרם מצב הדומה להרעלת ניטריט.
הדג נהפך לאדיש, שוכב על הקרקעית או שוהה קרוב פני המים, בכמויות קטנות של כלוראמין
דגים ימותו תוך מספר ימים, כמויות גדולות יגרמו למות הדגים תוך 24 שעות.

(חשוב לציין שככל הידוע, הכלוראמין אינו פוגע בבני אדם).

לאור האמור לעיל, אנו מחדשים את המלצתנו לשימוש קבוע באחד מתכשירי אנטי כלור⁄כלורואמין שמטרתם פרוק או נטרול המרכיבים הרעילים לדגים ממי הברז, בכל שימוש שנעשה במי ברז חדשים (ריענון מים, החלפת מים, מילוי מים).  

בהחלפה או ריענון של כמויות מים גדולות, ניתן להוסיף את התוסף ישירות למי הבריכה לפני או תוך כדי מילוי המים החדשים.

הכמות הדרושה לטיפול, נמדדת לפי כמות המים החדשים.

דוגמא: אם החלפנו 20% ממי הבריכה, נוסיף ישירות למי הבריכה, אנטי כלור בכמות הדרושה לטיפול בכמות זו.

bottom of page