top of page
תיקון חור ביריעת האיטום

יש חור או קרע ביריעה, האם זהו סוף הסיפור ?
כבר שמענו לא בקשות להחלפת כל היריעה או במקרים קיצוניים גם על סגירת הבריכה.

אומנם יש דליפת מים, אך אין זה אומר שיש להחליף את כל היריעה, יריעות בריכה ייעודיות אמורות לשרוד שנים רבות ויש דרך לתיקון היריעה כך שתמשיך לשרתנו עוד שנים רבות.

איך מאתרים את מקור הדליפה:

בבריכות עם מפל עשוי לרדת מפלס המים באופן טבעי 1-2 ס"מ ליום וזה יכול להצטבר למס' גבוה תוך מס' ימים.

במהלך כל הבדיקה שעשויה לארוך מס' ימים חשוב להקפיד על מקור חמצון חלופי לדגים בעיקר בבריכות צפופות או בימים חמים.
 

•    למלא את הבריכה עד למפלסה העליון ולסמן קו באמצעות טוש מעט מעל קו המים העליון.

•    לנתק את מערכת הסינון\משאבות למשך 24 שעות.
•    אם לאחר 24 שעות ללא הפעלת המשאבה לא ירד מפלס המים, כנראה שאין בעיה ביריעה אלא במקומות        אחרים כגון: פילטר דולף, קרע בצנרת המים, בריחת מים מהמפל (הסיבה השכיחה ביותר). 
•    אם לאחר 24 שעות ללא הפעלת המשאבה ירד מפלס המים יותר מ 1-2 ס"מ, יתכן שיש חור ביריעה.

•   להניח למים להמשיך לרדת במשך מספר ימים עד למפלס שבו נעצר איבוד המים.

•   לחפש היטב בכל היקף הבריכה בגובה זה את החור או הקרע ביריעה. 

חור ביריעת איטום

חור ביריעת PVC בבריכת נוי כתוצאה מהשלכת אבן

גדולה וחדה על ידי ילדים. 

יריעות PVC ו EPDM איכותיות של בריכות נוי אינן נקרעת בקלות.
אמנם ליריעות PVC יש יתרון על פני יריעות EPDM (גומי) מבחינת עמידותן לקרעים, אך
עמידותן של כל סוגי היריעות המקצועיות עולה בהרבה על מה שנהוג לחשוב, נסו לקרוע בידיים חתיכת יריעה (אפילו בעובי 0.5 מ"מ בלבד) ולא תצליחו !

אך מעת לעת, אנו נתקלים במקרים בהן נגרמו חורים וקרעים ביריעות מסיבות שונות וכתוצאה מכך ישנו איבוד מים בבריכה.
כל ניסיון לתקן יריעת PVC עם דבקים מהירים שונים (דבק מהיר 3 שניות וכד') יכשל !

תיקון חור ביריעת איטום
תיקון חור ביריעת איטום

את האזור בו נדרשת הדבקה  של פאטצ' יש לנקות היטב, לשייף מעט בנייר זכוכית עדין ולנקות במטלית לחה,  לאחר מכן ניתן לייבש את האזור באמצעות מייבש שיער.

תיקון היריעה מתבצע באמצעות הדבקת פאטצ' עגול של יריעת בריכה בדומה לתיקון תקרים בפנימית של אופניים.


אופן התיקון:
•    הורדת מפלס הבריכה כך שהחור שהתגלה יהיה לפחות 10-15 ס"מ מעל פני המים.
•    לנקות את היריעה בסביבות החור מאצות ולשייפה מעט באמצעות נייר זכוכית עדין.
•    לנקות את אבק השיוף בסמרטוט לח.  
•    לוודא שאזור ההדבקה נקי ויבש לחלוטין.

•    למדוד את גודל החור ולהכין מיריעת PVC פאטצ' עגול או אליפטי (אך לא מרובע)

•    להקפיד לגזור פאטצ' בגודל של 3-4 ס"מ מכל צד של החור ולא להגזים בגודל.
•    למרוח שכבה של מס' מ"מ של דבק חזק כדוגמת: סופר 7 או FC-11 סביב החור.
•    להדביק את הפאטצ' למקומו ולהפעיל לחץ קל במשך 30 שניות לערך (לוודא שאינו מתנתק בקצוות).
•    זמן ייבוש מלא 24-48 ש' (לבדוק בהוראות המוצר) ולאחריו ניתן למלא מים ולבדוק האם התיקון הצליח.


 

bottom of page