top of page
שושנות המים של קלוד מונה:

בקרב חובבי האומנות, ידוע הצייר המפורסם קלוד מונה כמי שהקדיש חלק ניכר מפועלו האומנותי לציור בריכות נוי  ונימפאות, שושנות מים, des Nymphéas.


אוסקר קלוד מונה (1840-1926 Claude Monet‏) הצייר שהשתייך לזרם האימפרסיוניסטי בצרפת, רכש בגיל 50 אחוזה בכפר ז'יברני שבצפון צרפת, באחוזתו טיפח גנים שימשו אותו כמודל לציוריו. 


שנים מספר לאחר רכישת אחוזתו, רכש מונה שטח נוסף בסמוך לאחוזתו, השטח היה ביצתי וזרם בו נחל קטן, אחד מיובליו של נהר הסיין, אזור הידוע כיום בשם: "גן המים" או "הגן היפני".

בריכת הנוי של קלוד מונה

בריכת הנוי של קלוד מונה

את הביצה תכנן והפך מונה לגן יפני עם בריכות נוי כפי שאמר "כדי לשמח את העין וכדי שיהיו מוטיבים לציור".
מונה חפר לאורך ערוץ הנחל מספר בריכות נוי, בבריכות נשתלו נימפאות רבות ועל הגדות נשתלו צמחי גדה.
מעל אחת הבריכות אף נבנה גשר עץ ירוק להולכי רגל לפי דוגמא שנלקחה מתחריט יפני.

  

ב-1897, לאחר שהושלם הגן היפני, התחיל מונה לצייר סדרת ציורים שכללו את המוטיבים שהיו בבריכות המים:

צמחי הגדה, הנימפאות (שושנות המים) והגשר שנהפכו למוקד חייו ולמודל האומנותי עבורו במשך עשרים וחמש השנה שלאחר מכן.

 


חלק מציוריו היו גדולים מאוד והצריכו בנייה של סטודיו חדש שנבנה במיוחד לשם כך (מבנה המשמש כיום כחנות מזכרות למבקרים), את הציורים הגדולים, העניק בערוב ימיו קלוד מונה כמתנה לעמו.

אחד מציורי שושנות המים של קלוד מונה  ​  ​

אחד מציורי שושנות המים של קלוד מונה

bottom of page