top of page
כנימות עלים בשושנות מים:

שאלה:
יש לי בריכת דגים עם נימפאות בחצר, לאחרונה התלבשו כנימות על העלים של הנמפאה (ליקינטון הן לא נצמדות) - כיצד להיפטר מהן, מבלי לזהם את המים, להזיק לדגים וכד' ?

שאלה:

הופיעו אצלי נקודות שחורות כאלו על עלי הנימפאות מה זה יכול להיות ?
זה נראה כמו חרק או כנימה אולי פטריה ?
מה תוקף את הנימפיאות ?

כנימות עלים על שושנת מים

סימן זיהוי - נקודות כהות על העלים

כנימות עלים על שושנת מים

במבט מקרוב, נחילי כנימות

כנימת העלים היא חרק קטן שגודלו 1 מ"מ לערך אשר ניזון מצמחים.
הכנימות מופיעות לרוב באביב או בסתיו ולרוב לא נראה אותן בקיץ ובחורף (אינן אוהבות טמפרטורות גבוהות או קור וגשם).

הכנימות מוצצות את לשד העלים וגורמות לריקבון העלים.
את הכנימות ניתן לזהות לפי העלים שמצהיבים ומשחירים ועליהן ריכוזי חרקים זעירים.


אחת התופעות המוזרות היא העובדה שניתן לראות עלים עליהם חיות קבוצות גדולות של כנימות על פני העלה, ולידם עלים אחרים שבהם נמצא רק פרטים בודדים של הכנימות או שאינן נמצאות כלל.

מסתבר שהכנימות מעדיפות עלים צהובים, אך כאשר מספרן גדל הן עוברות גם לעלים ירוקים ומחסלות גם אותם.

ממחקרים בעולם, אוכלוסיית הכנימות מכפילה את עצמה מדי 2.2 ימים !
הווה שאומר שללא טיפול מהיר, נמצא את עצמנו חיש קל במצב של נזק כבד לשושנות המים שעליהן וגם פרחיהן מצהיבים ונרקבים  

 

הבעיה עם הכנימות היא שבניגוד לצמחי גינה, לא ניתן לרסס את צמחי המים מבלי לפגוע בדגים.
שמעתי בזמנו גם על מישהו שרקח תמיסה מדוללת מאוד של סבון כלים וריסס אותה על העלים הנגועים, לדבריו, הדגים לא נפגעו והכנימות נעלמו.
כמובן ששימוש בשיטה זו אינו מומלץ על ידינו היות ולא ניתן לדעת האם נפגע בכנימות או חלילה בדגים ובצמחים.

 

לרוב ניתן להיפטר מן הכנימות בשיטה הבאה:
ראשית יש לנסות לגזום ככל האפשר עלים הנגועים באופן חריף (כמו בתמונות).

 

לבצע שטיפה של הכנימות מהעלים באמצעות התזת מים על העלים באמצעות צינור גינה ומכאן נצטרך לסמוך על הדגים טורפי היתושים הנמצאים בבריכה שייענו לאתגר ויחסלו את הכנימות שנפלו למים.

יש לחזור על הפעולה פעם-פעמיים ביום במשך מספר ימים עד היעלמותן של הכנימות.

 

מומלץ לא לבצע את השטיפות בשעות בהן יש שמש ישירה על העלים כדי למנוע נזק נוסף כתוצאה מהיווצרותן של טיפות מים היוצרות למעשה עדשה המרכזת את קרני השמש וגורמות לכוויה ונזק לעלה. 

שטיפת עלים נגועים בכנימות באמצעות צינור מים  ​  ​

שטיפת עלים נגועים בכנימות באמצעות צינור מים

bottom of page